2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 4 7 1 6 18
(dg. A51) ženy 0 0 1 2 3
celkem 4 7 2 8 21
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 1 1 3
(dg. A53) ženy 0 2 2 1 5
celkem 0 3 3 2 8
Gonokoková infekce muži 0 9 4 3 16
(dg. A54) ženy 0 1 2 1 4
celkem 0 10 6 4 20
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 4 17 6 10 37
celkem ženy 0 3 5 4 12
celkem 4 20 11 14 49
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad Orlicí Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 7,8 8,4 1,9 8,8 7,1
(dg. A51) ženy 0 0 1,9 2,9 1,1
celkem 3,8 4,1 1,9 5,8 4,1
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1,2 1,9 1,5 1,2
(dg. A53) ženy 0 2,3 3,8 1,4 1,9
celkem 0 1,8 2,9 1,4 1,6
Gonokoková infekce muži 0 10,8 7,7 4,4 6,3
(dg. A54) ženy 0 1,2 3,8 1,4 1,5
celkem 0 5,9 5,7 2,9 3,9
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 7,8 20,4 11,6 14,6 14,5
celkem ženy 0 3,5 9,4 5,7 4,6
celkem 3,8 11,8 10,5 10,1 9,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)