2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 0 1 1 1 3
(dg. A51) ženy 0 0 1 0 0 1
celkem 0 0 2 1 1 4
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 1 1 0 0 0 2
celkem 1 1 0 0 0 2
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 2 0 0 3
(dg. A53) ženy 0 1 0 0 0 1
celkem 0 2 2 0 0 4
Gonokoková infekce muži 1 11 1 3 4 20
(dg. A54) ženy 1 7 0 6 1 15
celkem 2 18 1 9 5 35
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 1 12 4 4 5 26
celkem ženy 2 9 1 6 1 19
celkem 3 21 5 10 6 45
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 0 1,9 1,6 1,7 1
(dg. A51) ženy 0 0 1,8 0 0 0,3
celkem 0 0 1,8 0,8 0,8 0,6
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 5,1 0,8 0 0 0 0,6
celkem 2,6 0,4 0 0 0 0,3
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0,9 3,8 0 0 1
(dg. A53) ženy 0 0,8 0 0 0 0,3
celkem 0 0,9 1,8 0 0 0,6
Gonokoková infekce muži 5,2 9,7 1,9 4,7 6,7 6,5
(dg. A54) ženy 5,1 5,8 0 9 1,6 4,6
celkem 5,2 7,7 0,9 6,9 4,1 5,5
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 5,2 10,5 7,6 6,2 8,4 8,4
celkem ženy 10,2 7,5 1,8 9 1,6 5,9
celkem 7,7 9 4,6 7,7 5 7,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)