2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1 3 1 0 1 6
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 1 3 1 0 1 6
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 3 2 0 1 6
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 3 2 0 1 6
Gonokoková infekce muži 0 9 3 3 1 16
(dg. A54) ženy 4 3 0 0 3 10
celkem 4 12 3 3 4 26
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 1 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 1 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 1 15 6 3 4 29
celkem ženy 4 3 0 0 3 10
celkem 5 18 6 3 7 39
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 5,1 2,6 1,9 0 1,7 1 9
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 2,5 1,3 0,9 0 0,8 0 9
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2,6 3,8 0 1,7 1 9
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1,3 1,8 0 0,8 0 9
Gonokoková infekce muži 0 7,9 5,7 4,7 1,7 5 2
(dg. A54) ženy 20,2 2,5 0 0 4,8 3 1
celkem 10,2 5,1 2,8 2,3 3,3 4 1
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 1,7 0 3
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0,8 0 2
Hlášené pohlavní nemoci muži 5,1 13,2 11,3 4,7 6,7 9 3
celkem ženy 20,2 2,5 0 0 4,8 3 1
celkem 12,7 7,7 5,5 2,3 5,7 6 1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)