2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 3 1 1 0 5
(dg. A51) ženy 0 0 1 0 0 1
celkem 0 3 2 1 0 6
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 1 1 1 1 0 4
(dg. A53) ženy 0 2 0 1 1 4
celkem 1 3 1 2 1 8
Gonokoková infekce muži 0 22 9 4 2 37
(dg. A54) ženy 2 8 2 1 0 13
celkem 2 30 11 5 2 50
Lymfogranulova venereum muži 0 1 0 0 0 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1 0 0 0 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 1 27 11 6 2 47
celkem ženy 2 10 3 2 1 18
celkem 3 37 14 8 3 65
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 2,7 1,9 1,5 0 1 6
(dg. A51) ženy 0 0 1,8 0 0 0 3
celkem 0 1,3 1,8 0,8 0 0 9
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 5,1 0,9 1,9 1,5 0 1 3
(dg. A53) ženy 0 1,7 0 1,5 1,6 1 2
celkem 2,5 1,3 0,9 1,5 0,8 1 3
Gonokoková infekce muži 0 19,4 16,9 6,2 3,3 11 9
(dg. A54) ženy 10 6,7 3,6 1,5 0 4 0
celkem 5 12,9 10,1 3,8 1,6 7 9
Lymfogranulova venereum muži 0 0,9 0 0 0 0 3
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0,4 0 0 0 0 2
Hlášené pohlavní nemoci muži 5,1 23,9 20,7 9,3 3,3 15 1
celkem ženy 10 8,4 5,4 3 1,6 5 5
celkem 7,5 15,9 12,8 6,1 2,4 10 2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)