2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 2 2 2 0 11 17
(dg. A51) ženy 0 0 1 0 1 2 4
celkem 0 2 3 2 1 13 21
Pozdní syfilis muži 0 1 0 1 0 2 4
(dg. A52) ženy 0 1 0 0 0 0 1
celkem 0 2 0 1 0 2 5
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 0 2 2
(dg. A53) ženy 0 0 1 0 0 1 2
celkem 0 0 1 0 0 3 4
Gonokoková infekce muži 1 8 22 2 6 35 74
(dg. A54) ženy 0 2 9 1 4 11 27
celkem 1 10 31 3 10 46 101
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 2 1 0 3
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 2 1 0 3
Hlášené pohlavní nemoci muži 1 11 24 7 7 50 100
celkem ženy 0 3 11 1 5 14 34
celkem 1 14 35 8 12 64 134
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 1,9 1,6 2,7 0 7 2,9
(dg. A51) ženy 0 0 0,8 0 1,1 1,2 0,6
celkem 0 0,9 1,2 1,3 0,6 4 1,7
Pozdní syfilis muži 0 1 0 1,3 0 1,3 0,7
(dg. A52) ženy 0 0,9 0 0 0 0 0,2
celkem 0 0,9 0 0,7 0 0,6 0,4
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 0 1,3 0,3
(dg. A53) ženy 0 0 0,8 0 0 0,6 0,3
celkem 0 0 0,4 0 0 0,9 0,3
Gonokoková infekce muži 2,2 7,6 17,9 2,7 6,9 22,4 12,5
(dg. A54) ženy 0 1,8 7,1 1,3 4,4 6,6 4,4
celkem 1,1 4,7 12,4 2 5,7 14,2 8,4
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 2,7 1,2 0 0,5
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 1,3 0,6 0 0,2
Hlášené pohlavní nemoci muži 2,2 10,5 19,5 9,4 8,1 31,9 16,9
celkem ženy 0 2,8 8,6 1,3 5,6 8,4 5,5
celkem 1,1 6,6 14 5,3 6,8 19,8 11,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)