2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 2 2 2 1 3 10
(dg. A51) ženy 0 0 0 1 1 0 2
celkem 0 2 2 3 2 3 12
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 1 0 0 1 2
celkem 0 0 1 0 0 1 2
Jiná a neurčená syfilis muži 0 3 2 1 0 1 7
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 1 1
celkem 0 3 2 1 0 2 8
Gonokoková infekce muži 0 13 16 10 7 38 84
(dg. A54) ženy 0 2 4 2 6 13 27
celkem 0 15 20 12 13 51 111
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 0 18 20 13 8 42 101
celkem ženy 0 2 5 3 7 15 32
celkem 0 20 25 16 15 57 133
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 1,9 1,6 2,7 1,2 1,9 1,7
(dg. A51) ženy 0 0 0 1,3 1,1 0 0,3
celkem 0 0,9 0,8 2 1,1 0,9 1
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0,8 0 0 0,6 0,3
celkem 0 0 0,4 0 0 0,3 0,2
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2,9 1,6 1,3 0 0,6 1,2
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0,6 0,2
celkem 0 1,4 0,8 0,7 0 0,6 0,7
Gonokoková infekce muži 0 12,4 12,9 13,4 8,1 24,2 14,1
(dg. A54) ženy 0 1,8 3,1 2,6 6,7 7,8 4,4
celkem 0 7 7,9 7,9 7,4 15,7 9,2
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 0 17,1 16,1 17,4 9,2 26,7 17
celkem ženy 0 1,8 3,9 3,9 7,8 9 5,2
celkem 0 9,4 9,9 10,5 8,5 17,6 11

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)