2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 1 0 0 0 1
celkem 0 0 1 0 0 0 1
Časná syflis muži 2 3 2 1 1 8 17
(dg. A51) ženy 0 1 4 0 0 3 8
celkem 2 4 6 1 1 11 25
Pozdní syfilis muži 1 1 0 0 0 2 4
(dg. A52) ženy 0 0 0 1 0 0 1
celkem 1 1 0 1 0 2 5
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 2 0 0 1 3
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 2 2
celkem 0 0 2 0 0 3 5
Gonokoková infekce muži 1 7 9 9 9 40 75
(dg. A54) ženy 2 4 8 4 8 31 57
celkem 3 11 17 13 17 71 132
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 4 11 13 10 10 51 99
celkem ženy 2 5 13 5 8 36 69
celkem 6 16 26 15 18 87 168
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0,8 0 0 0 0 2
celkem 0 0 0,4 0 0 0 0 1
Časná syflis muži 4,3 2,9 1,6 1,3 1,2 5,1 2 9
(dg. A51) ženy 0 0,9 3,1 0 0 1,8 1 3
celkem 2,1 1,9 2,4 0,7 0,6 3,4 2 1
Pozdní syfilis muži 2,2 1 0 0 0 1,3 0 7
(dg. A52) ženy 0 0 0 1,3 0 0 0 2
celkem 1,1 0,5 0 0,7 0 0,6 0 4
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 1,6 0 0 0,6 0 5
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 1,2 0 3
celkem 0 0 0,8 0 0 0,9 0 4
Gonokoková infekce muži 2,2 6,7 7,2 12 10,4 25,4 12 6
(dg. A54) ženy 4,2 3,7 6,2 5,2 8,9 18,5 9 2
celkem 3,2 5,2 6,7 8,6 9,6 21,8 10 9
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 8,6 10,5 10,4 13,4 11,6 32,4 16 6
celkem ženy 4,2 4,6 10 6,5 8,9 21,5 11 1
celkem 6,4 7,5 10,2 9,9 10,2 26,8 13 8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)