2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 4 6 4 1 2 6 23
(dg. A51) ženy 0 1 3 0 0 2 6
celkem 4 7 7 1 2 8 29
Pozdní syfilis muži 0 0 1 1 0 2 4
(dg. A52) ženy 0 0 0 1 0 1 2
celkem 0 0 1 2 0 3 6
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 1 4 5
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 1 4 5
Gonokoková infekce muži 8 19 30 12 24 68 161
(dg. A54) ženy 3 5 14 3 9 20 54
celkem 11 24 44 15 33 88 215
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 12 25 35 14 27 80 193
celkem ženy 3 6 17 4 9 23 62
celkem 15 31 52 18 36 103 255
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava-město Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 8,5 5,7 3,2 1,3 2,3 3,8 3 9
(dg. A51) ženy 0 0,9 2,3 0 0 1,2 1 0
celkem 4,2 3,3 2,7 0,7 1,1 2,5 2 4
Pozdní syfilis muži 0 0 0,8 1,3 0 1,3 0 7
(dg. A52) ženy 0 0 0 1,3 0 0,6 0 3
celkem 0 0 0,4 1,3 0 0,9 0 5
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 1,2 2,5 0 8
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0,6 1,2 0 4
Gonokoková infekce muži 17,1 18,1 23,8 16 27,7 43 27 0
(dg. A54) ženy 6,2 4,6 10,7 3,9 10 11,9 8 7
celkem 11,6 11,3 17,1 9,9 18,7 27 17 6
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 25,6 23,9 27,8 18,7 31,2 50,6 32 3
celkem ženy 6,2 5,6 13 5,2 10 13,7 10 0
celkem 15,8 14,6 20,2 11,9 20,4 31,6 20 9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)