2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1 2 0 2 5
(dg. A51) ženy 1 1 0 0 2
celkem 2 3 0 2 7
Pozdní syfilis muži 0 0 1 0 1
(dg. A52) ženy 1 0 0 0 1
celkem 1 0 1 0 2
Jiná a neurčená syfilis muži 2 1 1 0 4
(dg. A53) ženy 1 1 2 0 4
celkem 3 2 3 0 8
Gonokoková infekce muži 10 4 7 4 25
(dg. A54) ženy 6 1 6 1 14
celkem 16 5 13 5 39
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 1 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 1 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 13 7 9 7 36
celkem ženy 9 3 8 1 21
celkem 22 10 17 8 57
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 2 4,5 0 5,4 2,3
(dg. A51) ženy 1,9 2,2 0 0 0,9
celkem 1,9 3,3 0 2,7 1,6
Pozdní syfilis muži 0 0 1,2 0 0,5
(dg. A52) ženy 1,9 0 0 0 0,4
celkem 1 0 0,6 0 0,5
Jiná a neurčená syfilis muži 3,9 2,3 1,2 0 1,8
(dg. A53) ženy 1,9 2,2 2,3 0 1,8
celkem 2,9 2,2 1,7 0 1,8
Gonokoková infekce muži 19,7 9,1 8,2 10,9 11,5
(dg. A54) ženy 11,5 2,2 6,8 2,7 6,2
celkem 15,5 5,5 7,5 6,8 8,8
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 2,7 0,5
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 1,4 0,2
Hlášené pohlavní nemoci muži 25,6 15,9 10,6 19 16,6
celkem ženy 17,2 6,5 9 2,7 9,4
celkem 21,4 11,1 9,8 10,8 12,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)