2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 2 2 6 0 10
(dg. A51) ženy 1 0 0 0 1
celkem 3 2 6 0 11
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 2 1 0 0 3
(dg. A53) ženy 2 0 2 0 4
celkem 4 1 2 0 7
Gonokoková infekce muži 8 4 8 0 20
(dg. A54) ženy 3 0 3 1 7
celkem 11 4 11 1 27
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 12 7 14 0 33
celkem ženy 6 0 5 1 12
celkem 18 7 19 1 45
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 3,9 4,6 7,1 0 4,6
(dg. A51) ženy 1,9 0 0 0 0,4
celkem 2,9 2,2 3,5 0 2,5
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 3,9 2,3 0 0 1,4
(dg. A53) ženy 3,8 0 2,3 0 1,8
celkem 3,9 1,1 1,2 0 1,6
Gonokoková infekce muži 15,8 9,1 9,4 0 9,3
(dg. A54) ženy 5,7 0 3,4 2,7 3,1
celkem 10,7 4,4 6,4 1,3 6,1
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 23,6 15,9 16,5 0 15,3
celkem ženy 11,5 0 5,7 2,7 5,4
celkem 17,5 7,8 11 1,3 10,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)