2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 5 1 4 2 12
(dg. A51) ženy 1 0 0 0 1
celkem 6 1 4 2 13
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 0 3 4
(dg. A53) ženy 2 0 0 2 4
celkem 2 1 0 5 8
Gonokoková infekce muži 12 3 12 2 29
(dg. A54) ženy 6 2 5 0 13
celkem 18 5 17 2 42
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 17 5 16 7 45
celkem ženy 9 2 5 2 18
celkem 26 7 21 9 63
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 9,9 2,3 4,7 5,4 5 6
(dg. A51) ženy 1,9 0 0 0 0 4
celkem 5,8 1,1 2,3 2,7 3 0
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2,3 0 8,2 1 9
(dg. A53) ženy 3,8 0 0 5,3 1 8
celkem 1,9 1,1 0 6,7 1 8
Gonokoková infekce muži 23,7 6,8 14,2 5,4 13 4
(dg. A54) ženy 11,5 4,3 5,7 0 5 8
celkem 17,5 5,6 9,9 2,7 9 6
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 33,5 11,4 19 19,1 20 9
celkem ženy 17,3 4,3 5,7 5,3 8 1
celkem 25,3 7,8 12,2 12,1 14 3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)