2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 3 0 1 0 4
(dg. A51) ženy 0 1 0 1 2
celkem 3 1 1 1 6
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 1 1 3
(dg. A53) ženy 0 1 0 0 1
celkem 0 2 1 1 4
Gonokoková infekce muži 3 2 16 4 25
(dg. A54) ženy 4 0 1 0 5
celkem 7 2 17 4 30
Lymfogranulova venereum muži 1 0 0 0 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 1 0 0 0 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 7 3 18 5 33
celkem ženy 4 2 1 1 8
celkem 11 5 19 6 41
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 5,9 0 1,2 0 1 9
(dg. A51) ženy 0 2,2 0 2,7 0 9
celkem 2,9 1,1 0,6 1,3 1 4
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 0 2,3 1,2 2,7 1 4
(dg. A53) ženy 0 2,2 0 0 0 4
celkem 0 2,2 0,6 1,3 0 9
Gonokoková infekce muži 5,9 4,6 19,1 10,9 11 6
(dg. A54) ženy 7,7 0 1,1 0 2 2
celkem 6,8 2,2 9,9 5,4 6 8
Lymfogranulova venereum muži 2 0 0 0 0 5
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 1 0 0 0 0 2
Hlášené pohlavní nemoci muži 13,8 6,8 21,4 13,6 15 3
celkem ženy 7,7 4,3 1,1 2,7 3 6
celkem 10,7 5,6 11,1 8,1 9 3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)