2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 3 0 3
(dg. A51) ženy 0 1 0 1
celkem 0 4 0 4
Pozdní syfilis muži 0 0 1 1
(dg. A52) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 1 1
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 0 1
(dg. A53) ženy 1 3 0 4
celkem 1 4 0 5
Gonokoková infekce muži 22 11 18 51
(dg. A54) ženy 4 1 9 14
celkem 26 12 27 65
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 22 15 19 56
celkem ženy 5 5 9 19
celkem 27 20 28 75
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 5,3 0 2,1
(dg. A51) ženy 0 1,7 0 0,7
celkem 0 3,5 0 1,4
Pozdní syfilis muži 0 0 2,3 0,7
(dg. A52) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 1,1 0,3
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1,8 0 0,7
(dg. A53) ženy 2,1 5,1 0 2,7
celkem 1,1 3,5 0 1,7
Gonokoková infekce muži 48,8 19,4 40,6 34,9
(dg. A54) ženy 8,6 1,7 20,2 9,3
celkem 28,4 10,4 30,4 22
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 48,8 26,4 42,9 38,3
celkem ženy 10,7 8,5 20,2 12,7
celkem 29,4 17,3 31,5 25,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)