2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Časná syflis muži 2 1 3 6
(dg. A51) ženy 1 1 0 2
celkem 3 2 3 8
Pozdní syfilis muži 0 1 0 1
(dg. A52) ženy 0 0 0 0
celkem 0 1 0 1
Jiná a neurčená syfilis muži 2 1 0 3
(dg. A53) ženy 1 2 0 3
celkem 3 3 0 6
Gonokoková infekce muži 12 14 21 47
(dg. A54) ženy 5 3 10 18
celkem 17 17 31 65
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 16 17 24 57
celkem ženy 7 6 10 23
celkem 23 23 34 80
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Časná syflis muži 4,4 1,8 6,7 4,1
(dg. A51) ženy 2,1 1,7 0 1,3
celkem 3,3 1,7 3,4 2,7
Pozdní syfilis muži 0 1,8 0 0,7
(dg. A52) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0,9 0 0,3
Jiná a neurčená syfilis muži 4,4 1,8 0 2
(dg. A53) ženy 2,1 3,4 0 2
celkem 3,3 2,6 0 2
Gonokoková infekce muži 26,6 24,5 47,1 32
(dg. A54) ženy 10,7 5,1 22,3 12
celkem 18,5 14,6 34,7 21,9
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 35,4 29,8 53,8 38,8
celkem ženy 15 10,2 22,3 15,3
celkem 25 19,8 38 26,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)