2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Časná syflis muži 1 1 0 2
(dg. A51) ženy 0 1 1 2
celkem 1 2 1 4
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 1 1 1 3
(dg. A53) ženy 2 0 0 2
celkem 3 1 1 5
Gonokoková infekce muži 9 4 10 23
(dg. A54) ženy 5 4 4 13
celkem 14 8 14 36
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 11 6 11 28
celkem ženy 7 5 5 17
celkem 18 11 16 45
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 2,2 1,7 0 1 4
(dg. A51) ženy 0 1,7 2,2 1 3
celkem 1,1 1,7 1,1 1 3
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 2,2 1,7 2,2 2 0
(dg. A53) ženy 4,3 0 0 1 3
celkem 3,3 0,9 1,1 1 7
Gonokoková infekce muži 19,9 7 22,3 15 6
(dg. A54) ženy 10,7 6,8 8,9 8 6
celkem 15,2 6,9 15,6 12 1
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 24,4 10,4 24,5 19 0
celkem ženy 15 8,4 11,1 11 3
celkem 19,6 9,4 17,8 15 1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)