2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 1 0 1
(dg. A51) ženy 0 2 0 2
celkem 0 3 0 3
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 1 0 1
celkem 0 1 0 1
Jiná a neurčená syfilis muži 1 4 2 7
(dg. A53) ženy 2 4 0 6
celkem 3 8 2 13
Gonokoková infekce muži 5 6 6 17
(dg. A54) ženy 2 3 1 6
celkem 7 9 7 23
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 6 11 8 25
celkem ženy 4 10 1 15
celkem 10 21 9 40
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Cheb Karlovy Vary Sokolov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 1,7 0 0 7
(dg. A51) ženy 0 3,4 0 1 3
celkem 0 2,6 0 1 0
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 1,7 0 0 7
celkem 0 0,9 0 0 3
Jiná a neurčená syfilis muži 2,2 6,9 4,4 4 7
(dg. A53) ženy 4,3 6,7 0 4 0
celkem 3,3 6,8 2,2 4 3
Gonokoková infekce muži 11,1 10,4 13,3 11 5
(dg. A54) ženy 4,3 5 2,2 4 0
celkem 7,6 7,7 7,7 7 7
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 13,3 19,1 17,7 16 9
celkem ženy 8,5 16,8 2,2 9 9
celkem 10,9 17,9 9,9 13 3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)