2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres Celkem
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 1 0 0 0 0 0 1
celkem 0 1 0 0 0 0 0 1
Časná syflis muži 1 38 8 6 3 1 3 60
(dg. A51) ženy 0 20 0 1 1 0 0 22
celkem 1 58 8 7 4 1 3 82
Pozdní syfilis muži 0 11 0 0 0 0 0 11
(dg. A52) ženy 0 5 0 2 0 0 0 7
celkem 0 16 0 2 0 0 0 18
Jiná a neurčená syfilis muži 1 13 9 1 0 1 1 26
(dg. A53) ženy 0 9 5 0 0 0 1 15
celkem 1 22 14 1 0 1 2 41
Gonokoková infekce muži 4 61 7 8 2 3 1 86
(dg. A54) ženy 1 7 1 1 0 1 0 11
celkem 5 68 8 9 2 4 1 97
Lymfogranulova venereum muži 0 4 0 1 2 0 0 7
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 4 0 1 2 0 0 7
Hlášené pohlavní nemoci muži 6 127 24 16 7 5 5 190
celkem ženy 1 42 6 4 1 1 1 56
celkem 7 169 30 20 8 6 6 246
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres Celkem
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0,5 0 0 0 0 0 0,2
celkem 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1
Časná syflis muži 1,9 20,8 7,4 10,6 3,9 2,2 5,3 10,4
(dg. A51) ženy 0 10,2 0 1,7 1,3 0 0 3,7
celkem 0,9 15,3 3,7 6,1 2,6 1,1 2,6 6,9
Pozdní syfilis muži 0 6 0 0 0 0 0 1,9
(dg. A52) ženy 0 2,6 0 3,4 0 0 0 1,2
celkem 0 4,2 0 1,7 0 0 0 1,5
Jiná a neurčená syfilis muži 1,9 7,1 8,3 1,8 0 2,2 1,8 4,5
(dg. A53) ženy 0 4,6 4,5 0 0 0 1,7 2,5
celkem 0,9 5,8 6,4 0,9 0 1,1 1,8 3,5
Gonokoková infekce muži 7,5 33,4 6,5 14,1 2,6 6,6 1,8 14,9
(dg. A54) ženy 1,8 3,6 0,9 1,7 0 2,2 0 1,8
celkem 4,6 18 3,7 7,8 1,3 4,4 0,9 8,2
Lymfogranulova venereum muži 0 2,2 0 1,8 2,6 0 0 1,2
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1,1 0 0,9 1,3 0 0 0,6
Hlášené pohlavní nemoci muži 11,2 69,5 22,2 28,2 9,2 11,1 8,9 32,8
celkem ženy 1,8 21,5 5,4 6,8 1,3 2,2 1,7 9,3
celkem 6,5 44,7 13,7 17,3 5,2 6,6 5,3 20,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)