2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 2 0 0 0 0 0 2
celkem 0 2 0 0 0 0 0 2
Časná syflis muži 2 25 4 1 1 1 1 35
(dg. A51) ženy 0 4 1 0 0 0 2 7
celkem 2 29 5 1 1 1 3 42
Pozdní syfilis muži 0 1 0 0 0 0 0 1
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1 0 0 0 0 0 1
Jiná a neurčená syfilis muži 3 17 17 1 0 0 1 39
(dg. A53) ženy 2 7 2 0 0 0 1 12
celkem 5 24 19 1 0 0 2 51
Gonokoková infekce muži 16 80 19 24 8 8 6 161
(dg. A54) ženy 7 13 7 4 0 0 6 37
celkem 23 93 26 28 8 8 12 198
Lymfogranulova venereum muži 0 3 0 0 0 0 0 3
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 3 0 0 0 0 0 3
Hlášené pohlavní nemoci muži 21 126 40 26 9 9 8 239
celkem ženy 9 26 10 4 0 0 9 58
celkem 30 152 50 30 9 9 17 297
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 1 0 0 0 0 0 0,3
celkem 0 0,5 0 0 0 0 0 0,2
Časná syflis muži 3,8 13,8 3,8 1,8 1,3 2,2 1,8 6,1
(dg. A51) ženy 0 2,1 0,9 0 0 0 3,5 1,2
celkem 1,9 7,7 2,3 0,9 0,6 1,1 2,6 3,6
Pozdní syfilis muži 0 0,6 0 0 0 0 0 0,2
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1
Jiná a neurčená syfilis muži 5,6 9,4 16,1 1,8 0 0 1,8 6,8
(dg. A53) ženy 3,6 3,6 1,8 0 0 0 1,7 2
celkem 4,6 6,4 8,9 0,9 0 0 1,8 4,3
Gonokoková infekce muži 30,1 44 18 42,4 10,5 17,9 10,7 28
(dg. A54) ženy 12,8 6,7 6,5 6,8 0 0 10,4 6,2
celkem 21,3 24,7 12,1 24,3 5,2 8,8 10,6 16,9
Lymfogranulova venereum muži 0 1,7 0 0 0 0 0 0,5
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0,8 0 0 0 0 0 0,3
Hlášené pohlavní nemoci muži 39,5 69,3 37,8 45,9 11,8 20,1 14,3 41,6
celkem ženy 16,4 13,3 9,2 6,8 0 0 15,7 9,7
celkem 27,8 40,3 23,4 26 5,8 9,9 15 25,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)