2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 27 6 3 1 3 1 41
(dg. A51) ženy 0 7 0 0 0 1 0 8
celkem 0 34 6 3 1 4 1 49
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0 1 1
celkem 0 0 0 0 0 0 1 1
Jiná a neurčená syfilis muži 0 14 9 1 0 1 1 26
(dg. A53) ženy 1 11 3 1 0 1 0 17
celkem 1 25 12 2 0 2 1 43
Gonokoková infekce muži 9 74 13 9 4 2 13 124
(dg. A54) ženy 2 10 5 0 2 0 8 27
celkem 11 84 18 9 6 2 21 151
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 9 115 28 13 5 6 15 191
celkem ženy 3 28 8 1 2 2 9 53
celkem 12 143 36 14 7 8 24 244
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 14,9 5,7 5,3 1,3 6,7 1,8 7,2
(dg. A51) ženy 0 3,6 0 0 0 2,2 0 1,3
celkem 0 9 2,8 2,6 0,6 4,4 0,9 4,2
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0 1,7 0,2
celkem 0 0 0 0 0 0 0,9 0,1
Jiná a neurčená syfilis muži 0 7,7 8,6 1,8 0 2,2 1,8 4,5
(dg. A53) ženy 1,8 5,6 2,8 1,7 0 2,2 0 2,8
celkem 0,9 6,6 5,7 1,7 0 2,2 0,9 3,7
Gonokoková infekce muži 17 40,8 12,4 16 5,2 4,5 23,3 21,6
(dg. A54) ženy 3,7 5,1 4,7 0 2,5 0 13,9 4,5
celkem 10,2 22,3 8,5 7,8 3,9 2,2 18,5 12,9
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 17 63,3 26,7 23,1 6,5 13,4 26,8 33,3
celkem ženy 5,5 14,3 7,5 1,7 2,5 4,4 15,7 8,9
celkem 11,1 37,9 17 12,2 4,5 8,9 21,2 20,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)