2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 5 5 4 1 2 0 4 21
(dg. A51) ženy 1 1 0 1 0 0 0 3
celkem 6 6 4 2 2 0 4 24
Pozdní syfilis muži 4 0 0 1 0 0 1 6
(dg. A52) ženy 1 0 2 0 1 0 0 4
celkem 5 0 2 1 1 0 1 10
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A53) ženy 0 1 0 0 0 0 0 1
celkem 0 1 0 0 0 0 0 1
Gonokoková infekce muži 17 2 5 3 1 1 3 32
(dg. A54) ženy 6 0 2 0 0 0 1 9
celkem 23 2 7 3 1 1 4 41
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 26 7 9 5 3 1 8 59
celkem ženy 8 2 4 1 1 0 1 17
celkem 34 9 13 6 4 1 9 76
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 5,3 16,3 8,9 2,9 7,9 0 7,9 6,7
(dg. A51) ženy 1 3,3 0 2,8 0 0 0 0,9
celkem 3,1 9,8 4,4 2,8 3,9 0 3,9 3,8
Pozdní syfilis muži 4,2 0 0 2,9 0 0 2 1,9
(dg. A52) ženy 1 0 4,3 0 3,9 0 0 1,2
celkem 2,6 0 2,2 1,4 2 0 1 1,6
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A53) ženy 0 3,3 0 0 0 0 0 0,3
celkem 0 1,6 0 0 0 0 0 0,2
Gonokoková infekce muži 18,1 6,5 11,2 8,6 3,9 2,9 6 10,1
(dg. A54) ženy 6,1 0 4,3 0 0 0 1,9 2,8
celkem 11,9 3,3 7,7 4,2 2 1,4 3,9 6,4
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 27,6 22,8 20,1 14,3 11,8 2,9 15,9 18,7
celkem ženy 8,1 6,6 8,7 2,8 3,9 0 1,9 5,2
celkem 17,7 14,7 14,3 8,5 7,9 1,4 8,8 11,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)