2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 1 0 0 1
celkem 0 0 0 0 1 0 0 1
Časná syflis muži 7 2 6 2 2 0 2 21
(dg. A51) ženy 2 3 7 0 3 1 1 17
celkem 9 5 13 2 5 1 3 38
Pozdní syfilis muži 2 0 0 0 1 0 0 3
(dg. A52) ženy 0 0 1 0 1 0 1 3
celkem 2 0 1 0 2 0 1 6
Jiná a neurčená syfilis muži 2 0 1 1 0 0 0 4
(dg. A53) ženy 1 4 1 0 1 0 2 9
celkem 3 4 2 1 1 0 2 13
Gonokoková infekce muži 13 4 2 6 4 7 10 46
(dg. A54) ženy 7 1 3 1 0 2 4 18
celkem 20 5 5 7 4 9 14 64
Lymfogranulova venereum muži 0 1 0 0 0 0 0 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1 0 0 0 0 0 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 24 7 9 9 7 7 12 75
celkem ženy 10 8 12 1 6 3 8 48
celkem 34 15 21 10 13 10 20 123
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 3
celkem 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Časná syflis muži 7,5 6,5 13,3 5,7 7,9 0 4 0 6 7
(dg. A51) ženy 2,1 9,9 15,1 0 11,8 2,8 1 9 5 3
celkem 4,7 8,2 14,2 2,8 9,9 1,4 2 9 6 0
Pozdní syfilis muži 2,2 0 0 0 3,9 0 0 0 1 0
(dg. A52) ženy 0 0 2,2 0 3,9 0 1 9 0 9
celkem 1,1 0 1,1 0 3,9 0 1 0 0 9
Jiná a neurčená syfilis muži 2,2 0 2,2 2,9 0 0 0 0 1 3
(dg. A53) ženy 1 13,2 2,2 0 3,9 0 3 8 2 8
celkem 1,6 6,6 2,2 1,4 2 0 2 0 2 0
Gonokoková infekce muži 14 13 4,4 17,2 15,8 20 19 9 14 6
(dg. A54) ženy 7,2 3,3 6,5 2,8 0 5,6 7 7 5 6
celkem 10,5 8,2 5,5 9,9 7,9 12,7 13 7 10 0
Lymfogranulova venereum muži 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 3
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 2
Hlášené pohlavní nemoci muži 25,8 22,8 20 25,9 27,6 20 23 9 23 9
celkem ženy 10,3 26,3 25,9 2,8 23,7 8,4 15 4 14 9
celkem 17,9 24,6 23 14,2 25,6 14,1 19 5 19 3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)