2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 1 0 0 0 0 1
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 1 0 0 0 0 1
Časná syflis muži 3 2 4 0 5 0 3 17
(dg. A51) ženy 3 2 2 1 1 2 0 11
celkem 6 4 6 1 6 2 3 28
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 1 3 0 1 1 0 0 6
celkem 1 3 0 1 1 0 0 6
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 2 1 0 3
(dg. A53) ženy 0 1 0 0 2 0 0 3
celkem 0 1 0 0 4 1 0 6
Gonokoková infekce muži 9 4 3 4 4 7 8 39
(dg. A54) ženy 3 1 3 4 0 2 0 13
celkem 12 5 6 8 4 9 8 52
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 12 6 8 4 11 8 11 60
celkem ženy 7 7 5 6 4 4 0 33
celkem 19 13 13 10 15 12 11 93
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 3
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 2
Časná syflis muži 3,2 6,5 8,8 0 19,7 0 6 0 5 4
(dg. A51) ženy 3,1 6,6 4,3 2,8 3,9 5,6 0 0 3 4
celkem 3,2 6,5 6,5 1,4 11,8 2,8 2 9 4 4
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 1 9,9 0 2,8 3,9 0 0 0 1 9
celkem 0,5 4,9 0 1,4 2 0 0 0 0 9
Jiná a neurčená syfilis muži 0 0 0 0 7,9 2,9 0 0 1 0
(dg. A53) ženy 0 3,3 0 0 7,9 0 0 0 0 9
celkem 0 1,6 0 0 7,9 1,4 0 0 0 9
Gonokoková infekce muži 9,7 13 6,6 11,5 15,8 20 15 9 12 4
(dg. A54) ženy 3,1 3,3 6,4 11,1 0 5,6 0 0 4 0
celkem 6,3 8,2 6,5 11,3 7,9 12,7 7 8 8 2
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 13 19,6 17,7 11,5 43,4 22,9 21 9 19 1
celkem ženy 7,2 23 10,7 16,7 15,7 11,2 0 0 10 2
celkem 10 21,3 14,1 14,2 29,5 17 10 7 14 6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)