2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n.Kněžnou Trutnov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1 0 3 1 2 7
(dg. A51) ženy 0 0 1 0 1 2
celkem 1 0 4 1 3 9
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 1 0 0 0 1
celkem 0 1 0 0 0 1
Jiná a neurčená syfilis muži 3 0 1 0 0 4
(dg. A53) ženy 0 2 0 0 1 3
celkem 3 2 1 0 1 7
Gonokoková infekce muži 8 1 4 2 4 19
(dg. A54) ženy 4 1 1 2 0 8
celkem 12 2 5 4 4 27
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 12 1 8 3 6 30
celkem ženy 4 4 2 2 2 14
celkem 16 5 10 5 8 44
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n.Kněžnou Trutnov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1,3 0 5,5 2,6 3,4 2,6
(dg. A51) ženy 0 0 1,8 0 1,7 0,7
celkem 0,6 0 3,6 1,3 2,5 1,6
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 2,5 0 0 0 0,4
celkem 0 1,3 0 0 0 0,2
Jiná a neurčená syfilis muži 3,8 0 1,8 0 0 1,5
(dg. A53) ženy 0 5 0 0 1,7 1,1
celkem 1,8 2,5 0,9 0 0,8 1,3
Gonokoková infekce muži 10 2,5 7,4 5,1 6,8 7
(dg. A54) ženy 4,8 2,5 1,8 5 0 2,9
celkem 7,3 2,5 4,5 5,1 3,4 4,9
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 15,1 2,5 14,7 7,7 10,2 11,1
celkem ženy 4,8 10 3,6 5 3,3 5
celkem 9,8 6,3 9,1 6,3 6,7 8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)