2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n.Kněžnou Trutnov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1 0 0 0 0 1
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 1 0 0 0 0 1
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 1 1
celkem 0 0 0 0 1 1
Jiná a neurčená syfilis muži 1 0 0 1 0 2
(dg. A53) ženy 1 1 0 0 0 2
celkem 2 1 0 1 0 4
Gonokoková infekce muži 12 2 2 5 3 24
(dg. A54) ženy 2 2 1 0 0 5
celkem 14 4 3 5 3 29
Lymfogranulova venereum muži 0 0 1 0 0 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 1 0 0 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 14 2 3 6 3 28
celkem ženy 3 3 1 0 1 8
celkem 17 5 4 6 4 36
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n.Kněžnou Trutnov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1,3 0 0 0 0 0,4
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0,6 0 0 0 0 0,2
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 1,7 0,4
celkem 0 0 0 0 0,8 0,2
Jiná a neurčená syfilis muži 1,3 0 0 2,6 0 0,7
(dg. A53) ženy 1,2 2,5 0 0 0 0,7
celkem 1,2 1,3 0 1,3 0 0,7
Gonokoková infekce muži 15,1 5,1 3,7 12,8 5,1 8,9
(dg. A54) ženy 2,4 5 1,8 0 0 1,8
celkem 8,6 5 2,7 6,3 2,5 5,3
Lymfogranulova venereum muži 0 0 1,8 0 0 0,4
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0,9 0 0 0,2
Hlášené pohlavní nemoci muži 17,6 5,1 5,5 15,4 5,1 10,3
celkem ženy 3,6 7,5 1,8 0 1,7 2,9
celkem 10,4 6,3 3,6 7,6 3,4 6,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)