2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n.Kněžnou Trutnov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1 1 0 1 3 6
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 1 1
celkem 1 1 0 1 4 7
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 5 0 2 0 0 7
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 1 1
celkem 5 0 2 0 1 8
Gonokoková infekce muži 7 1 6 2 4 20
(dg. A54) ženy 3 0 0 0 0 3
celkem 10 1 6 2 4 23
Lymfogranulova venereum muži 0 1 0 0 0 1
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1 0 0 0 1
Hlášené pohlavní nemoci muži 13 3 8 3 7 34
celkem ženy 3 0 0 0 2 5
celkem 16 3 8 3 9 39
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n.Kněžnou Trutnov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 1,3 2,5 0 2,6 5,1 2,2
(dg. A51) ženy 0 0 0 0 1,7 0,4
celkem 0,6 1,3 0 1,3 3,4 1,3
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 6,3 0 3,7 0 0 2,6
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 1,7 0,4
celkem 3,1 0 1,8 0 0,8 1,5
Gonokoková infekce muži 8,8 2,5 11 5,1 6,8 7,4
(dg. A54) ženy 3,6 0 0 0 0 1,1
celkem 6,1 1,3 5,4 2,5 3,4 4,2
Lymfogranulova venereum muži 0 2,5 0 0 0 0,4
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1,3 0 0 0 0,2
Hlášené pohlavní nemoci muži 16,4 7,6 14,7 7,7 11,9 12,5
celkem ženy 3,6 0 0 0 3,3 1,8
celkem 9,8 3,8 7,2 3,8 7,6 7,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)