2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n.Kněžnou Trutnov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 3 1 0 7 11
(dg. A51) ženy 1 0 0 0 0 1
celkem 1 3 1 0 7 12
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 1 1 1 0 1 4
(dg. A53) ženy 0 1 0 1 0 2
celkem 1 2 1 1 1 6
Gonokoková infekce muži 3 1 7 0 4 15
(dg. A54) ženy 2 1 1 0 1 5
celkem 5 2 8 0 5 20
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 4 5 9 0 12 30
celkem ženy 3 2 1 1 1 8
celkem 7 7 10 1 13 38
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres
Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n.Kněžnou Trutnov Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 7,6 1,8 0 11,9 4,1
(dg. A51) ženy 1,2 0 0 0 0 0,4
celkem 0,6 3,8 0,9 0 5,9 2,2
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Jiná a neurčená syfilis muži 1,3 2,5 1,8 0 1,7 1,5
(dg. A53) ženy 0 2,5 0 2,5 0 0,7
celkem 0,6 2,5 0,9 1,3 0,8 1,1
Gonokoková infekce muži 3,8 2,5 12,8 0 6,8 5,5
(dg. A54) ženy 2,4 2,5 1,8 0 1,7 1,8
celkem 3,1 2,5 7,2 0 4,2 3,6
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 5 12,7 16,5 0 20,4 11,1
celkem ženy 3,6 5 1,8 2,5 1,7 2,9
celkem 4,3 8,8 9 1,3 10,9 6,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)