2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví kraj Celkem
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský bezdomovci cizinci
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
celkem 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Časná syflis muži 0 47 21 9 3 31 5 7 3 13 60 3 8 17 3 5 465
(dg. A51) ženy 13 4 3 3 1 2 2 2 0 9 23 1 0 4 1 2 70
celkem 243 51 24 12 4 33 7 9 3 22 83 4 8 21 4 7 535
Pozdní syfilis muži 14 5 6 4 1 3 1 0 0 1 11 0 4 4 2 1 57
(dg. A52) ženy 8 4 4 2 0 2 1 1 0 0 7 2 2 1 0 3 37
celkem 22 9 10 6 1 5 2 1 0 1 18 2 6 5 2 4 94
Jiná a neurčená syfilis muži 15 6 0 2 1 11 4 4 5 1 26 3 3 2 0 1 84
(dg. A53) ženy 2 10 1 1 4 11 4 3 2 0 15 1 0 2 0 1 57
celkem 17 16 1 3 5 22 8 7 7 1 41 4 0 4 0 2 141
Gonokoková infekce muži 416 134 32 39 51 125 25 19 27 10 86 20 11 74 1 13 1 083
(dg. A54) ženy 96 42 9 18 14 55 14 8 11 5 11 15 5 27 2 8 340
celkem 512 176 41 57 65 180 39 27 38 15 97 35 16 101 3 21 1 423
Lymfogranulova venereum muži 23 4 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 39
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 23 4 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 3 0 0 39
Hlášené pohlavní nemoci muži 699 196 59 54 56 171 36 30 35 25 190 26 26 100 6 20 1 729
celkem ženy 119 60 17 25 19 70 21 14 13 14 57 19 7 34 3 14 506
celkem 818 256 76 79 75 241 57 44 48 39 247 45 33 134 9 34 2 235
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví kraj Celkem
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský bezdomovci cizinci
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 x x 0
celkem 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 x x 0
Časná syflis muži 36,8 7,1 6,7 3,1 2,1 7,6 2,3 2,6 1,2 5,1 10,4 1 2,8 2,9 x x 8,9
(dg. A51) ženy 2 0,6 0,9 1 0,7 0,5 0,9 0,7 0 3,5 3,8 0,3 0 0,6 x x 1,3
celkem 18,9 3,8 3,8 2,1 1,4 4 1,6 1,6 0,6 4,3 7 0,6 1,4 1,7 x x 5,1
Pozdní syfilis muži 2,2 0,8 1,9 1,4 0,7 0,7 0,5 0 0 0,4 1,9 0 1,4 0,7 x x 1,1
(dg. A52) ženy 1,2 0,6 1,2 0,7 0 0,5 0,4 0,4 0 0 1,2 0,6 0,7 0,2 x x 0,7
celkem 1,7 0,7 1,6 1 0,3 0,6 0,5 0,2 0 0,2 1,5 0,3 1 0,4 x x 0,9
Jiná a neurčená syfilis muži 2,4 0,9 0 0,7 0,7 2,7 1,8 1,5 2 0,4 4,5 1 1,1 0,3 x x 1,6
(dg. A53) ženy 0,3 1,5 0,3 0,3 2,7 2,7 1,8 1,1 0,8 0 2,5 0,3 0 0,3 x x 1,1
celkem 1,3 1,2 0,2 0,5 1,7 2,7 1,8 1,3 1,4 0,2 3,5 0,6 0,5 0,3 x x 1,3
Gonokoková infekce muži 66,6 20,2 10,1 13,6 34,9 30,7 11,5 7 10,6 4 14,9 6,5 3,9 12,5 x x 20,8
(dg. A54) ženy 14,5 6,2 2,8 6,2 9,3 13,3 6,2 2,9 4,2 2 1,8 4,6 1,7 4,4 x x 6,3
celkem 39,8 13,1 6,4 9,8 22 21,9 8,8 4,9 7,3 2,9 8,2 5,5 2,7 8,4 x x 13,4
Lymfogranulova venereum muži 3,7 0,6 0 0 0 0,2 0,5 0 0 0 1,2 0 0 0,5 x x 0,7
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
celkem 1,8 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,6 0 0 0,2 x x 0,4
Hlášené pohlavní nemoci muži 111,8 29,5 18,7 18,8 38,3 42 16,6 11,1 13,7 9,9 32,8 8,4 9,1 16,9 x x 33,2
celkem ženy 18 8,8 5,2 8,6 12,7 16,9 9,4 5 5 5,5 9,5 5,9 2,4 5,5 x x 9,4
celkem 63,6 19 11,9 13,6 25,3 29,4 12,9 8 9,3 7,7 20,9 7,1 5,7 11,1 x x 21,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)