2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví kraj Celkem
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský bezdomovci cizinci
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
celkem 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Časná syflis muži 192 41 14 9 6 25 10 1 7 6 62 7 5 10 5 4 404
(dg. A51) ženy 20 12 8 7 2 5 1 0 2 2 26 0 0 2 1 2 90
celkem 212 53 22 16 8 30 11 1 9 8 88 7 5 12 6 6 494
Pozdní syfilis muži 12 4 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 30
(dg. A52) ženy 11 5 3 5 0 1 0 1 0 0 6 2 5 2 0 2 43
celkem 23 9 7 6 1 5 0 1 0 0 6 2 8 2 0 3 73
Jiná a neurčená syfilis muži 8 5 0 3 3 15 3 2 2 3 29 11 2 7 1 4 98
(dg. A53) ženy 2 4 1 2 3 15 4 2 0 2 16 2 0 1 0 2 56
celkem 10 9 1 5 6 30 7 4 2 5 45 13 2 8 1 6 154
Gonokoková infekce muži 389 116 38 63 47 121 20 24 22 7 125 39 14 84 9 20 1 138
(dg. A54) ženy 102 42 21 27 18 39 7 5 9 5 30 2 5 27 3 17 359
celkem 491 158 59 90 65 160 27 29 31 12 155 41 19 111 12 37 1 497
Lymfogranulova venereum muži 24 5 1 1 0 0 0 1 0 1 9 0 0 0 0 0 42
(dg. A55) ženy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
celkem 25 5 1 1 0 0 0 1 0 1 9 0 0 0 0 0 43
Hlášené pohlavní nemoci muži 625 171 57 77 57 165 33 28 31 17 225 57 24 101 15 29 1 712
celkem ženy 136 64 33 41 23 60 12 8 11 9 78 6 10 32 4 23 550
celkem 761 235 90 118 80 225 45 36 42 26 303 63 34 133 19 52 2 262
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví kraj Celkem
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský bezdomovci cizinci
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
(dg. A50) ženy 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
celkem 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
Časná syflis muži 31,1 6,2 4,4 3,1 4,1 6,1 4,6 0,4 2,7 2,4 10,8 2,3 1,7 1,7 x x 7,8
(dg. A51) ženy 3,1 1,8 2,5 2,4 1,3 1,2 0,4 0 0,8 0,8 4,3 0 0 0,3 x x 1,7
celkem 16,7 4 3,4 2,8 2,7 3,6 2,5 0,2 1,7 1,6 7,5 1,1 0,9 1 x x 4,7
Pozdní syfilis muži 1,9 0,6 1,3 0,3 0,7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 x x 0,6
(dg. A52) ženy 1,7 0,7 0,9 1,7 0 0,2 0 0,4 0 0 1 0,6 1,7 0,3 x x 0,8
celkem 1,8 0,7 1,1 1 0,3 0,6 0 0,2 0 0 0,5 0,3 1,4 0,2 x x 0,7
Jiná a neurčená syfilis muži 1,3 0,8 0 1 2 3,7 1,4 0,7 0,8 1,2 5 3,5 0,7 1,2 x x 1,9
(dg. A53) ženy 0,3 0,6 0,3 0,7 2 3,6 1,8 0,7 0 0,8 2,7 0,6 0 0,2 x x 1
celkem 0,8 0,7 0,2 0,9 2 3,6 1,6 0,7 0,4 1 3,8 2,1 0,3 0,7 x x 1,5
Gonokoková infekce muži 63 17,6 12,1 22 32 29,7 9,3 8,9 8,6 2,8 21,7 12,6 4,9 14,1 x x 21,9
(dg. A54) ženy 15,6 6,2 6,5 9,3 12 9,4 3,1 1,8 3,4 2 5 0,6 1,7 4,4 x x 6,7
celkem 38,6 11,9 9,2 15,6 21,9 19,5 6,1 5,3 6 2,4 13,2 6,5 3,3 9,2 x x 14,2
Lymfogranulova venereum muži 3,9 0,8 0,3 0,3 0 0 0 0,4 0 0,4 1,6 0 0 0 x x 0,8
(dg. A55) ženy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
celkem 2 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0,2 0 0,2 0,8 0 0 0 x x 0,4
Hlášené pohlavní nemoci muži 101,2 26 18,1 26,9 38,8 40,5 15,3 10,3 12,1 6,7 39 18,4 8,4 17 x x 33
celkem ženy 20,8 9,5 10,2 14,1 15,3 14,5 5,4 2,9 4,2 3,5 13 1,9 3,4 5,2 x x 10,2
celkem 59,8 17,6 14,1 20,4 26,9 27,4 10,2 6,5 8,1 5,1 25,7 9,9 5,8 11 x x 21,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)