2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví kraj
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský bezdomovci cizinci Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4
celkem 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4
Časná syflis muži 213 41 21 14 2 17 12 6 11 4 35 6 3 17 6 9 417
(dg. A51) ženy 20 3 17 11 2 9 1 1 3 0 7 0 0 8 5 1 88
celkem 233 44 38 25 4 26 13 7 14 4 42 6 3 25 11 10 505
Pozdní syfilis muži 16 7 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 36
(dg. A52) ženy 13 2 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 27
celkem 29 9 6 3 0 6 0 0 0 0 1 0 3 5 0 1 63
Jiná a neurčená syfilis muži 13 17 4 4 3 14 4 7 4 2 39 6 5 3 0 1 126
(dg. A53) ženy 3 7 9 2 2 6 4 1 2 4 12 0 1 2 0 1 56
celkem 16 24 13 6 5 20 8 8 6 6 51 6 6 5 0 2 182
Gonokoková infekce muži 370 94 46 64 23 99 29 20 13 16 161 16 17 75 8 14 1 065
(dg. A54) ženy 95 32 18 26 13 42 13 3 5 4 37 10 4 57 3 11 373
celkem 465 126 64 90 36 141 42 23 18 20 198 26 21 132 11 25 1 438
Lymfogranulova venereum muži 25 6 1 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 41
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 25 6 1 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 41
Hlášené pohlavní nemoci muži 637 165 75 86 28 131 45 34 28 22 239 29 28 99 15 24 1 685
celkem ženy 131 44 48 40 17 62 18 5 10 8 58 10 6 69 8 14 548
celkem 768 209 123 126 45 193 63 39 38 30 297 39 34 168 23 38 2 233
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví kraj
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský bezdomovci cizinci Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
(dg. A50) ženy 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 x x 0,1
celkem 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 x x 0
Časná syflis muži 34,8 6,3 6,7 4,9 1,4 4,2 5,6 2,2 4,3 1,6 6,1 1,9 1 2,9 x x 8
(dg. A51) ženy 3,1 0,4 5,3 3,8 1,3 2,2 0,4 0,4 1,1 0 1,2 0 0 1,3 x x 1,6
celkem 18,5 3,3 6 4,3 1,3 3,2 3 1,3 2,7 0,8 3,6 0,9 0,5 2,1 x x 4,8
Pozdní syfilis muži 2,6 1,1 1 0,7 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0,7 0,7 x x 0,7
(dg. A52) ženy 2 0,3 0,9 0,3 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 x x 0,5
celkem 2,3 0,7 0,9 0,5 0 0,7 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,4 x x 0,6
Jiná a neurčená syfilis muži 2,1 2,6 1,3 1,4 2 3,4 1,9 2,6 1,6 0,8 6,8 1,9 1,7 0,5 x x 2,4
(dg. A53) ženy 0,5 1 2,8 0,7 1,3 1,4 1,8 0,4 0,8 1,6 2 0 0,3 0,3 x x 1
celkem 1,3 1,8 2 1 1,7 2,4 1,8 1,5 1,2 1,2 4,3 0,9 1 0,4 x x 1,7
Gonokoková infekce muži 60,4 14,4 14,6 22,5 15,6 24,3 13,4 7,4 5,1 6,3 28 5,2 5,9 12,6 x x 20,6
(dg. A54) ženy 14,6 4,8 5,6 8,9 8,6 10,1 5,8 1,1 1,9 1,6 6,2 3,1 1,3 9,2 x x 7
celkem 36,8 9,5 10 15,6 12,1 17,1 9,6 4,2 3,5 3,9 16,9 4,1 3,6 10,9 x x 13,6
Lymfogranulova venereum muži 4,1 0,9 0,3 0,7 0 0 0 0,4 0 0 0,5 0,3 0,3 0 x x 0,8
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
celkem 2 0,5 0,2 0,3 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,2 0,2 0 x x 0,4
Hlášené pohlavní nemoci muži 104,1 25,3 23,9 30,2 19 32,1 20,9 12,5 11 8,7 41,6 9,3 9,8 16,6 x x 32,5
celkem ženy 20,1 6,6 14,9 13,8 11,3 14,9 8,1 1,8 3,8 3,1 9,7 3,1 2 11,1 x x 10,2
celkem 60,8 15,8 19,3 21,9 15,1 23,4 14,3 7,1 7,4 5,9 25,3 6,1 5,8 13,8 x x 21,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)