2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví kraj
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský bezdomovci cizinci Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Časná syflis muži 179 52 17 18 1 13 4 11 18 4 41 5 1 23 11 4 402
(dg. A51) ženy 19 10 11 11 2 7 2 1 3 0 8 1 0 6 1 0 82
celkem 198 62 28 29 3 20 6 12 21 4 49 6 1 29 12 4 484
Pozdní syfilis muži 15 5 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 33
(dg. A52) ženy 11 10 6 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 39
celkem 26 15 6 6 1 7 0 0 0 2 1 0 0 6 1 1 72
Jiná a neurčená syfilis muži 8 8 3 4 7 15 3 4 3 0 26 4 1 5 0 3 94
(dg. A53) ženy 10 3 3 2 6 13 1 2 5 0 17 4 1 0 0 6 73
celkem 18 11 6 6 13 28 4 6 8 0 43 8 2 5 0 9 167
Gonokoková infekce muži 395 96 39 43 17 74 25 15 16 15 124 37 17 161 4 5 1 083
(dg. A54) ženy 92 25 13 9 6 32 5 5 4 11 27 13 11 54 2 3 312
celkem 487 121 52 52 23 106 30 20 20 26 151 50 28 215 6 8 1 395
Lymfogranulova venereum muži 15 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
celkem 15 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20
Hlášené pohlavní nemoci muži 612 164 60 67 25 107 33 30 37 19 191 47 19 193 16 13 1 633
celkem ženy 132 48 33 26 15 54 8 8 12 13 53 18 12 62 3 9 506
celkem 744 212 93 93 40 161 41 38 49 32 244 65 31 255 19 22 2 139
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví kraj
Hl.m.Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský bezdomovci cizinci Celkem
Vrozená syfilis muži 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
celkem 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
Časná syflis muži 29,5 8 5,4 6,3 0,7 3,2 1,9 4,1 7,1 1,6 7,2 1,6 0,3 3,9 x x 7,8
(dg. A51) ženy 2,9 1,5 3,4 3,8 1,3 1,7 0,9 0,4 1,1 0 1,3 0,3 0 1 x x 1,5
celkem 15,8 4,7 4,4 5,1 1 2,4 1,4 2,2 4,1 0,8 4,2 0,9 0,2 2,4 x x 4,6
Pozdní syfilis muži 2,5 0,8 0 0,7 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,7 x x 0,6
(dg. A52) ženy 1,7 1,5 1,9 1,4 0,7 0,5 0 0 0 0,8 0,2 0 0 0,3 x x 0,7
celkem 2,1 1,1 0,9 1 0,3 0,8 0 0 0 0,4 0,1 0 0 0,5 x x 0,7
Jiná a neurčená syfilis muži 1,3 1,2 1 1,4 4,7 3,7 1,4 1,5 1,2 0 4,5 1,3 0,3 0,8 x x 1,8
(dg. A53) ženy 1,6 0,5 0,9 0,7 4 3,1 0,4 0,7 1,9 0 2,8 1,2 0,3 0 x x 1,4
celkem 1,4 0,8 0,9 1 4,3 3,4 0,9 1,1 1,6 0 3,7 1,3 0,3 0,4 x x 1,6
Gonokoková infekce muži 65,1 14,9 12,4 15,1 11,5 18,1 11,6 5,5 6,3 5,9 21,6 11,9 5,9 27 x x 21
(dg. A54) ženy 14,3 3,8 4 3,1 4 7,7 2,2 1,8 1,5 4,3 4,5 4 3,7 8,7 x x 5,8
celkem 38,9 9,2 8,2 9,1 7,7 12,9 6,8 3,6 3,9 5,1 12,9 7,9 4,8 17,6 x x 13,3
Lymfogranulova venereum muži 2,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,3 0 0 x x 0,4
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0
celkem 1,2 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 x x 0,2
Hlášené pohlavní nemoci muži 100,9 25,4 19,1 23,6 16,9 26,2 15,3 11,1 14,5 7,5 33,3 15,1 6,6 32,3 x x 31,6
celkem ženy 20,5 7,2 10,2 9 9,9 13 3,6 2,9 4,6 5,1 8,9 5,5 4 10 x x 9,4
celkem 59,5 16,2 14,6 16,2 13,3 19,5 9,3 6,9 9,5 6,3 20,8 10,2 5,3 20,9 x x 20,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)