2.7.10 Vysoký krevní tlak

Kraj Pohlaví
muži ženy celkem
Hlavní město Praha 23,0 % (N = 227) 26,5 % (N = 345) 25,0 % (N = 572)
Středočeský 19,9 % (N = 368) 18,3 % (N = 504) 19,1 % (N = 872)
Jihočeský 25,8 % (N = 206) 24,9 % (N = 286) 25,4 % (N = 492)
Plzeňský 26,0 % (N = 221) 29,3 % (N = 251) 27,5 % (N = 472)
Karlovarský 33,9 % (N = 132) 29,2 % (N = 164) 31,5 % (N = 296)
Ústecký 18,7 % (N = 140) 19,8 % (N = 238) 19,4 % (N = 378)
Liberecký 22,1 % (N = 142) 26,4 % (N = 229) 24,4 % (N = 371)
Královéhradecký 21,4 % (N = 136) 24,4 % (N = 214) 23,0 % (N = 350)
Pardubický 21,7 % (N = 182) 25,1 % (N = 250) 23,4 % (N = 432)
Vysočina 27,7 % (N = 214) 31,7 % (N = 235) 29,7 % (N = 449)
Jihomoravský 21,8 % (N = 230) 20,6 % (N = 288) 21,2 % (N = 518)
Olomoucký 16,7 % (N = 144) 22,6 % (N = 235) 19,8 % (N = 379)
Zlínský 24,7 % (N = 201) 27,9 % (N = 219) 26,1 % (N = 420)
Moravskoslezský 29,5 % (N = 314) 22,7 % (N = 421) 26,1 % (N = 735)
Česká republika 23,4 % (N = 2857) 23,9 % (N = 3879) 23,6 % (N = 6736)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)