2.7.10 Vysoký krevní tlak

Kraj Pohlaví
muži ženy celkem
Hlavní město Praha 22,8 % (N = 51) 20,8 % (N = 66) 21,6 % (N = 117)
Středočeský 31,5 % (N = 114) 20,2 % (N = 130) 25,7 % (N = 244)
Jihočeský 23,3 % (N = 54) 18,6 % (N = 55) 21,0 % (N = 109)
Plzeňský 20,4 % (N = 60) 11,1 % (N = 61) 15,7 % (N = 121)
Karlovarský 17,2 % (N = 50) 13,8 % (N = 50) 15,5 % (N = 100)
Ústecký 18,4 % (N = 76) 19,0 % (N = 79) 18,8 % (N = 155)
Liberecký 19,0 % (N = 56) 17,5 % (N = 52) 18,3 % (N = 108)
Královéhradecký 16,3 % (N = 45) 23,2 % (N = 56) 20,0 % (N = 101)
Pardubický 27,7 % (N = 45) 24,4 % (N = 47) 26,1 % (N = 92)
Vysočina 16,0 % (N = 64) 18,8 % (N = 63) 17,3 % (N = 127)
Jihomoravský 17,6 % (N = 112) 27,2 % (N = 116) 22,3 % (N = 228)
Olomoucký 19,3 % (N = 64) 27,6 % (N = 72) 23,5 % (N = 136)
Zlínský 19,3 % (N = 46) 36,8 % (N = 52) 28,1 % (N = 98)
Moravskoslezský 25,5 % (N = 96) 28,7 % (N = 111) 27,2 % (N = 207)
Česká republika 21,8 % (N = 933) 22,7 % (N = 1010) 22,3 % (N = 1943)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)