2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

Celoživotní prevalence
Typ hry Pohlaví Mladí dospělí Celkem
muži (n=506) ženy (n=534) 15–34 let (n=321) 15 a více let (N=1 040)
Hazardní hry celkem (bez loterií) 48 14 37 30
TH a živé hry v kasinu 25 8 23 16
Kurzové sázky v kamenných provozovnách 44 9 29 26
On-line hazardní hry 17 3 15 10
Prevalence v posledních 12 měsících
Typ hry Pohlaví Mladí dospělí Celkem
muži (n=506) ženy (n=534) 15–34 let (n=321) 15 a více let (N=1 040)
Hazardní hry celkem (bez loterií) 30 6 21 18
TH a živé hry v kasinu 9 3 10 6
Kurzové sázky v kamenných provozovnách 28 3 17 15
On-line hazardní hry 11 2 9 6
Prevalence v posledních 30 dnech
Typ hry Pohlaví Mladí dospělí Celkem
muži (n=506) ženy (n=534) 15–34 let (n=321) 15 a více let (N=1 040)
Hazardní hry celkem (bez loterií) 15 2 10 9
TH a živé hry v kasinu 3 1 3 2
Kurzové sázky v kamenných provozovnách 12 2 7 7
On-line hazardní hry 5 0 4 2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)