2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 82,7 % (N=11) 84,8 % (N=22) 78,5 % (N=42) 72,6 % (N=35) 47,5 % (N=43) 31,3 % (N=40) 17,7 % (N=22) 60,4 % (N=215)
Ženy 87,6 % (N=8) 86,7 % (N=34) 84,3 % (N=63) 76,6 % (N=56) 50,4 % (N=75) 27,5 % (N=71) 24,2 % (N=56) 60,4 % (N=363)
Celkem 84,8 % (N=19) 86,0 % (N=56) 82,0 % (N=105) 75,1 % (N=91) 49,3 % (N=118) 28,9 % (N=111) 22,1 % (N=78) 60,4 % (N=578)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)