2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 76,2 % (N=15) 87,1 % (N=26) 71,1 % (N=34) 69,9 % (N=26) 43,4 % (N=52) 29,3 % (N=35) 8,2 % (N=25) 56,3 % (N=213)
Ženy 94,3 % (N=13) 90,4 % (N=32) 82,9 % (N=62) 71,5 % (N=65) 46,2 % (N=69) 36,4 % (N=68) 15,2 % (N=65) 59,8 % (N=374)
Celkem 83,6 % (N=28) 88,9 % (N=58) 78,5 % (N=96) 71,0 % (N=91) 44,9 % (N=121) 34,0 % (N=103) 12,9 % (N=90) 58,5 % (N=587)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)