2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=15) 92,5 % (N=31) 85,9 % (N=41) 56,7 % (N=33) 38,1 % (N=52) 25,5 % (N=47) 8,8 % (N=32) 57,2 % (N=251)
Ženy 100,0 % (N=12) 90,1 % (N=38) 86,0 % (N=61) 69,2 % (N=68) 34,4 % (N=78) 33,9 % (N=74) 15,4 % (N=58) 58,4 % (N=389)
Celkem 100,0 % (N=27) 91,2 % (N=69) 86,0 % (N=102) 65,1 % (N=101) 35,9 % (N=130) 30,4 % (N=121) 12,8 % (N=90) 57,9 % (N=640)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)