2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=13) 87,4 % (N=22) 87,5 % (N=34) 53,4 % (N=36) 46,9 % (N=47) 30,5 % (N=49) 8,3 % (N=36) 55,1 % (N=237)
Ženy 89,9 % (N=7) 98,4 % (N=43) 77,6 % (N=65) 56,2 % (N=64) 44,3 % (N=80) 27,4 % (N=86) 8,1 % (N=56) 52,9 % (N=401)
Celkem 96,3 % (N=20) 94,3 % (N=65) 81,1 % (N=99) 55,2 % (N=100) 45,3 % (N=127) 28,5 % (N=135) 8,2 % (N=92) 53,7 % (N=638)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)