2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=3) 94,7 % (N=14) 74,4 % (N=35) 68,8 % (N=29) 43,8 % (N=38) 25,1 % (N=42) 14,5 % (N=40) 53,0 % (N=201)
Ženy 100,0 % (N=8) 82,4 % (N=22) 82,6 % (N=56) 64,9 % (N=53) 44,9 % (N=54) 23,1 % (N=75) 25,9 % (N=51) 54,7 % (N=319)
Celkem 100,0 % (N=11) 87,3 % (N=36) 79,2 % (N=91) 66,3 % (N=82) 44,4 % (N=92) 23,8 % (N=117) 21,1 % (N=91) 54,0 % (N=520)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)