2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N = 10) 94,7 % (N = 24) 73,1 % (N = 45) 75,0 % (N = 33) 40,4 % (N = 42) 23,9 % (N = 57) 18,5 % (N = 37) 56,3 % (N = 248)
Ženy 77,8 % (N = 13) 90,9 % (N = 23) 71,9 % (N = 72) 62,2 % (N = 61) 29,1 % (N = 63) 31,5 % (N = 64) 13,1 % (N = 42) 51,8 % (N = 338)
Celkem 87,3 % (N = 23) 92,8 % (N = 47) 72,4 % (N = 117) 66,5 % (N = 94) 33,7 % (N = 105) 27,9 % (N = 121) 15,5 % (N = 79) 53,7 % (N = 586)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)