2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=10) 86,9 % (N=31) 77,8 % (N=37) 64,1 % (N=39) 34,5 % (N=59) 26,3 % (N=55) 20,3 % (N=30) 55,4 % (N=261)
Ženy 77,9 % (N=16) 85,9 % (N=28) 71,1 % (N=56) 63,6 % (N=60) 50,6 % (N=79) 22,7 % (N=55) 6,8 % (N=44) 53,3 % (N=338)
Celkem 87,2 % (N=26) 86,4 % (N=59) 73,9 % (N=93) 63,8 % (N=99) 43,7 % (N=138) 24,5 % (N=110) 11,9 % (N=74) 54,2 % (N=599)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)