2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 94,0 % (N=15) 82,0 % (N=31) 93,3 % (N=52) 58,1 % (N=48) 41,4 % (N=64) 25,8 % (N=74) 14,3 % (N=33) 58,7 % (N=317)
Ženy 96,5 % (N=26) 89,6 % (N=58) 77,4 % (N=83) 69,4 % (N=78) 36,2 % (N=104) 22,4 % (N=108) 14,2 % (N=63) 58,6 % (N=520)
Celkem 95,3 % (N=41) 86,7 % (N=89) 83,0 % (N=135) 64,7 % (N=126) 38,4 % (N=168) 23,9 % (N=182) 14,2 % (N=96) 58,6 % (N=837)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)