2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 96,5 % (N=21) 87,1 % (N=40) 79,9 % (N=64) 67,3 % (N=46) 42,4 % (N=73) 24,7 % (N=77) 24,5 % (N=25) 61,4 % (N=346)
Ženy 92,5 % (N=27) 95,8 % (N=54) 71,8 % (N=78) 58,6 % (N=74) 38,4 % (N=102) 23,6 % (N=102) 12,0 % (N=52) 56,5 % (N=489)
Celkem 94,6 % (N=48) 92,1 % (N=94) 75,5 % (N=142) 62,2 % (N=120) 40,2 % (N=175) 24,1 % (N=179) 16,3 % (N=77) 58,6 % (N=835)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)