2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=20) 86,2 % (N=42) 91,9 % (N=58) 72,5 % (N=47) 42,6 % (N=91) 30,3 % (N=86) 22,9 % (N=33) 64,9 % (N=377)
Ženy 97,8 % (N=33) 91,6 % (N=50) 72,9 % (N=89) 59,4 % (N=81) 35,5 % (N=121) 29,2 % (N=95) 16,7 % (N=63) 57,6 % (N=532)
Celkem 98,8 % (N=53) 88,9 % (N=92) 80,0 % (N=147) 64,8 % (N=128) 38,7 % (N=212) 29,7 % (N=181) 19,0 % (N=96) 60,8 % (N=909)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)