2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 96,7 % (N=26) 86,8 % (N=42) 79,4 % (N=72) 58,7 % (N=60) 36,2 % (N=106) 31,5 % (N=76) 20,8 % (N=39) 59,4 % (N=421)
Ženy 96,7 % (N=36) 84,6 % (N=56) 70,4 % (N=101) 55,3 % (N=78) 38,0 % (N=130) 26,6 % (N=102) 17,1 % (N=68) 54,9 % (N=571)
Celkem 96,7 % (N=62) 85,7 % (N=98) 73,9 % (N=173) 56,9 % (N=138) 37,2 % (N=236) 28,7 % (N=178) 18,3 % (N=107) 56,8 % (N=992)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)