2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 91,5 % (N=15) 100,0 % (N=18) 86,9 % (N=39) 82,0 % (N=36) 57,5 % (N=54) 33,7 % (N=76) 28,0 % (N=24) 65,7 % (N=262)
Ženy 100,0 % (N=17) 96,1 % (N=44) 83,8 % (N=69) 73,3 % (N=65) 65,1 % (N=83) 28,9 % (N=98) 8,9 % (N=42) 65,1 % (N=418)
Celkem 96,4 % (N=32) 97,2 % (N=62) 85,0 % (N=108) 76,5 % (N=101) 62,0 % (N=137) 31,0 % (N=174) 15,5 % (N=66) 65,4 % (N=680)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)