2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=15) 93,0 % (N=19) 85,2 % (N=51) 78,9 % (N=40) 52,5 % (N=55) 30,8 % (N=55) 14,1 % (N=23) 65,4 % (N=258)
Ženy 100,0 % (N=16) 97,7 % (N=36) 81,5 % (N=68) 74,9 % (N=57) 52,9 % (N=92) 26,4 % (N=78) 14,0 % (N=35) 63,1 % (N=382)
Celkem 100,0 % (N=31) 96,0 % (N=55) 83,2 % (N=119) 76,5 % (N=97) 52,7 % (N=147) 28,3 % (N=133) 14,0 % (N=58) 64,0 % (N=640)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)