2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=9) 86,5 % (N=23) 90,7 % (N=46) 76,1 % (N=43) 40,3 % (N=58) 26,1 % (N=65) 18,3 % (N=24) 60,5 % (N=268)
Ženy 90,7 % (N=10) 91,7 % (N=36) 82,4 % (N=70) 70,6 % (N=59) 47,6 % (N=104) 26,8 % (N=79) 12,8 % (N=35) 59,5 % (N=393)
Celkem 95,0 % (N=19) 89,6 % (N=59) 85,8 % (N=116) 72,9 % (N=102) 44,9 % (N=162) 26,5 % (N=144) 14,9 % (N=59) 59,9 % (N=661)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)