2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 100,0 % (N=17) 95,4 % (N=25) 97,7 % (N=47) 70,4 % (N=47) 48,2 % (N=58) 30,2 % (N=51) 9,7 % (N=20) 66,5 % (N=265)
Ženy 94,7 % (N=24) 94,5 % (N=39) 87,4 % (N=67) 69,5 % (N=77) 45,1 % (N=99) 19,3 % (N=78) 13,8 % (N=44) 59,4 % (N=428)
Celkem 96,9 % (N=41) 94,9 % (N=64) 91,7 % (N=114) 69,9 % (N=124) 46,2 % (N=157) 23,7 % (N=129) 12,6 % (N=64) 62,1 % (N=693)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)