2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 98,1 % (N=41) 96,1 % (N=101) 92,3 % (N=102) 76,8 % (N=70) 55,0 % (N=75) 28,9 % (N=113) 15,9 % (N=69) 71,8 % (N=571)
Ženy 98,7 % (N=48) 96,9 % (N=130) 87,7 % (N=143) 78,7 % (N=87) 48,4 % (N=119) 29,2 % (N=193) 10,7 % (N=132) 65,1 % (N=852)
Celkem 98,4 % (N=89) 96,5 % (N=231) 89,7 % (N=245) 77,8 % (N=157) 51,2 % (N=194) 29,1 % (N=306) 12,5 % (N=201) 67,9 % (N=1423)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)