2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 92,8 % (N=43) 99,1 % (N=86) 92,7 % (N=91) 84,6 % (N=73) 60,0 % (N=80) 34,5 % (N=127) 13,1 % (N=57) 73,0 % (N=557)
Ženy 94,5 % (N=49) 93,9 % (N=106) 88,0 % (N=145) 75,7 % (N=83) 44,5 % (N=124) 23,7 % (N=182) 17,4 % (N=96) 64,3 % (N=785)
Celkem 93,6 % (N=92) 96,3 % (N=192) 89,9 % (N=236) 80,0 % (N=156) 51,1 % (N=204) 28,3 % (N=309) 15,8 % (N=153) 68,1 % (N=1342)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)